August 2010

backBack to where you came from backHome nonfifurativeNon-Figurative Gallery 1 Site Map To The Studio Price Listbigger

Aug. 12, 2010     How Can I Go On - The painting is READY - SEE IT


Aug. 11, 2010     Signing the painting.

"How Can I Go On - (In This Big World Of Craziness)"

"At The Wrong Place At The Right Time"

How Can I Go On - Artist Tommie Olofsson
How can I go on,
from day to day?
How Can I Go On
In this big world of sadness
I'm naked and I bleed
Is anybody there to believe in me?
How can I go on this way?
Please Lord take care of me
And guide me to the right way


backBack to where you came from


Aug. 10, 2010     Ongoing Artwork.

"How Can I Go On - (In This Big World Of Craziness)"

"At The Wrong Place At The Right Time"

How Can I Go On - Artist Tommie Olofsson


backBack to where you came from


Aug. 04, 2010     Ongoing Artwork.

"How Can I Go On - (In This Big World Of Craziness)"

"At The Wrong Place At The Right Time"

How Can I Go On - Artist Tommie Olofsson


backBack to where you came from


Aug. 04, 2010     Ongoing Artwork.

"How Can I Go On - (In This Big World Of Craziness)"

"At The Wrong Place At The Right Time"

How Can I Go On - Artist Tommie Olofsson
How can I go on,
from day to day?
How Can I Go On
In this big world of sadness
I'm naked and I bleed
Is anybody there to believe in me?


backBack to where you came from


Aug. 03, 2010     Ongoing Artwork.

"How Can I Go On - (In This Big World Of Craziness)"

"At The Wrong Place At The Right Time"

At The Wrong Place At The Right Time - Artist Tommie Olofsson
How can I go on,
from day to day?


backBack to where you came from


Aug. 01, 2010     Ongoing Artwork.

"At The Wrong Place At The Right Time"

At The Wrong Place At The Right Time - Artist Tommie Olofsson


backBack to where you came from


Aug. 01, 2010     Ongoing Artwork.

"At The Wrong Place At The Right Time"

At The Wrong Place At The Right Time - Artist Tommie Olofsson


backBack to where you came from


backHome Gallery 1 Site Map To The Studio Price ListbackHALTAVISTA ART GALLERYGeometric Art Paintings

Webmaster   at  HALTAVISTA ART GALLERY ...
Hur kan jag gå på, från dag till dag? Hur kan jag fortsätta i denna stora värld av sorg Jag är naken och jag blöder Är det någon där för att tro på mig? Hur kan jag fortsätta så här? Herre ta hand om mig och hjälp mig att finna den rätta vägen.